Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten die een bestelling plaatsen via het platform van Sterrenchef Box.  De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van deze persoonsgegevens is ECE B.V. (hierna “Sterrenchef Box”). Sterrenchef Box is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en vindt jouw privacy belangrijk. Sterrenchef Box houdt zich daarom met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens aan Algemene Verordening Gegevensbescherming, ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR).

Welke en waarom wij persoonsgegevens verwerken

Sterrenchef Box verwerkt persoonsgegevens van jou omdat jij gebruik maakt van onze diensten. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de volgende doelen:

 1. Bestelproces

Wij verwerken gegevens die jij zelf aan ons verstrekt door ze in te vullen bij het plaatsen van je bestelling. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van je bestelling, het bevestigen van je bestelling, de mogelijkheid tot het beoordelen van je bestelling, betaling en een eventuele terugbetaling. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Bestelling
 • Betaalgegevens
 • Opmerkingen (voor zover van toepassing)
 1. Beoordeling van Sterrenchefs/Sterrenrestaurants

Wij verwerken daarnaast gegevens die jij zelf aan ons verstrekt door ze in te vullen bij het plaatsen van een beoordeling van een Sterrenchef/Sterrenrestaurant. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat je hiervoor toestemming hebt gegeven (door het publiceren van je beoordeling) in de zin van de GDPR. Deze toestemming kan je intrekken door contact met ons op te nemen via info@Sterrenchefbox.nl
Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam (indien verstrekt)
 • Beoordeling
 1. Service

Als je contact opneemt met ons bedrijf, zullen we de door jou verstrekte gegevens gebruiken voor het beantwoorden van je vraag of het oplossen van je klacht. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens (voor zover van toepassing)
 • Contactgegevens
 • Betaalgegevens (voor zover van toepassing)
 • Opmerkingen (voor zover van toepassing)
 1. Klanttevredenheidsonderzoeken

Om te zorgen dat onze dienstverlening aansluit bij jouw wensen, kunnen de gegevens die je aan ons verstrekt, gebruikt worden voor bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van Sterrenchef Box  (klanttevredenheid) te behartigen in de zin van de GDPR. Het gaat om dezelfde gegevens als bij nr. 2.

 1. Marketing berichten

Wij verwerken daarnaast gegevens om je (gepersonaliseerde) marketingberichten te sturen. Hieronder scharen wij nieuws, kortingen en nieuwe Sterrenchef/Sterrenrestaurants updates (per e-mail). De rechtsgrond voor deze verwerking is dat je hiervoor toestemming hebt gegeven bij het plaatsen van je bestelling in de zin van de GDPR. Mocht je de voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van deze berichten willen aanpassen dan kan je uitschrijven via de link in het betreffende bericht.

Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens
 • Postcode
 1. Cookies

Tot slot verwerken wij ook gegevens van je, die je indirect aan ons verstrekt. Sterrenchef Box maakt namelijk gebruik van cookies voor functionele, analytische- en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Locatiegegevens
 • IP-adres of app IDs
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Websitetaal
 1. Fraudepreventie

Wij verwerken een deel van bovenstaande gegevens ook om fraude en misbruik te voorkomen. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van Sterrenchef Box (fraudepreventie) te behartigen in de zin van de GDPR.

 1. Analyse

Wij gebruiken jouw gegevens ook om aan onze rapportageverplichtingen richting adverteerders te kunnen voldoen en om onze website en ons aanbod van producten en diensten te kunnen verbeteren. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van Sterrenchef Box (analyse & rapportage) te behartigen in de zin van de GDPR. Wij zorgen ervoor dat uiteindelijke rapportages geen naar jou herleidbare gegevens bevatten.

Leeftijd:

Onze website is niet gericht op personen die jonger zijn dan 18 jaar en wij hebben ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sterrenchefbox.nl. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

Hoe lang wij gegevens bewaren.

Sterrenchef Box zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij zullen je gegevens langer bewaren wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke verplichtingen. Sterrenchef Box verwijdert je meeste gegevens na 2 jaar na het plaatsen van je bestelling. Wij hanteren deze termijn voor administratieve doeleinden en zodat wij jou en Sterrenchefs/Sterrenrestaurants te woord kunnen staan met vragen of klachten over de bestelling. Gegevens die voor rapportage, analyse en misbruikpreventie worden gebruikt, bewaren wij tot 20 jaar na het plaatsten van je bestelling. Wij kunnen je gegevens niet verwijderen uit back-ups. Op het moment dat we een back-up terugplaatsen zullen we de data echter op dat moment verwijderen.

Delen met restaurants

Sterrenchef Box verstrekt jouw gegevens – alleen indien nodig – (naam, adresgegevens, telefoonnummer en bestelling) aan de Sterrenchef/Sterrenrestaurant als het een inhoudelijke bestelling betreft. Jij bent direct klant van de Sterrenchef/Sterrenrestaurant en zij draagt dan ook een eigen verantwoordelijkheid en eigen verplichtingen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen over hoe de Sterrenchef/Sterrenrestaurant met jouw gegevens omgaat kan je dan ook het beste direct met het restaurant contact opnemen.

Delen met anderen (niet zijnde restaurants)

Sterrenchef Box verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, analyse- en marketingdoeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met de volgende partijen worden je persoonsgegevens mogelijk gedeeld:

 • Software providers
 • Implementatie partners
 • Klanttevredenheidsonderzoeksbureaus
 • Advertentie platforms (bijv. Google en Facebook)

Websites van derden

Op onze website kunnen links naar websites van derden staan. Let bij het gebruik van deze websites op het daarbij behorende privacy statement. Sterrenchef Box selecteert die websites weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop je persoonsgegevens door derden worden behandeld.

Inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens

Je hebt het recht alle gegevens die wij over je verzamelen in te zien, te laten verwijderen of zo nodig te corrigeren. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder reden je persoonsgegevens verwerken of dat wij persoonsgegevens verwerken die volgens jou niet relevant zijn voor ons selectieproces, kun je contact met ons opnemen. Je kunt je hiervoor wenden tot info@sterrenchefbox.nl. Wij zullen zo snel moglijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Tips, vragen en klachten

Als je andere vragen of klachten hebt over tot de verwerking van je persoonsgegevens dan horen wij dat graag per email. Daarnaast horen wij het graag als je tips of suggesties hebt ter verbetering van ons privacy beleid.

Beveiliging

Sterrenchef Box neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: info@sterrenchefbox.nl

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.