Algemene voorwaarden

Deze ‘Algemene Voorwaarden klanten’ zijn van toepassing op de relatie tussen Sterrenchef Box en de Klanten. Sterrenchefs verwijzen wij door naar de ‘Algemene Voorwaarden Sterrenchefs’.

 1. Definities

Aanbodhet product –en dienstenaanbod van de Sterrenchef Box dat door de klant via het platform  Sterrenchef Box kan worden besteld.

Bestellingeen bestelling van de klant via het platform Sterrenchef Box van het door de klant geselecteerde aanbod.

Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst via het platform.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de klant en het platform met betrekking tot een bestelling en de bezorging of het afhalen van de bestelling.

Platform: de website, apps, tools en andere apparaten van Sterrenchef Box en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de service beschikbaar wordt gemaakt.

Sterrenchef: een Sterrenchef en/of zijn restaurant dat maaltijden, dranken en aanverwante artikelen bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van overeenkomsten het platform gebruikt.

     2. Sterrenchef Box is een activiteit en handelsnaam van ECE bv, gevestigd (2518            KG – 455) te Den Haag, verder te noemen “Sterrenchef Box”.

      3.Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden Klanten zijn slechts van toepassing op de Service. Sterrenchef Box is niet verantwoordelijk voor het aanbod.
 2. De Klant gaat door middel van het plaatsen van een bestelling via het platform Sterrenchef Box een overeenkomst met de Sterrenchef/sterren restaurant aan voor de levering van het door de klant geselecteerde aanbod. De klant is gebonden aan de bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door de Sterrenchef/Sterrenrestaurant op grond van artikel 6 hieronder.
 1. Het Aanbod
 1. Sterrenchef Box publiceert het aanbod in overleg en namens de Sterrenchefs/Sterrenrestaurants op het platform, overeenkomstig de door de Sterrenchefs/Sterrenrestaurants aangeleverde menu-informatie. Sterrenchef Box aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het aanbod en van de menu-informatie op het platform. De chef kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Onder het kopje menu’s op de website staan bij menu/instructiekaart per chef en per gerecht de allergenen vermeld. Als een klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om eerst een mail te sturen naar: info@sterrenchefbox.nl voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.
 2. Sterrenchef Box geeft alle informatie zodanig weer, dat voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 3. Sterrenchef Box aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.
 1. De Overeenkomst
 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de bestelling definitief maakt door het klikken op de knop ‘Nu bestellen’ tijdens het proces van het plaatsen van een bestelling via het platform.
 2. Na ontvangst van de bestelling, zal Sterrenchef Box de bestelling elektronisch aan de Klant bevestigen.
 3. De overeenkomst kan alleen door de Sterrenchef/Sterrenrestaurant worden uitgevoerd als de klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de bestelling. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Sterrenchef Box te melden.
 4. In verband met informatie over de status van zijn bestelling, dient de klant na het plaatsen van de bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de bestelling) bereikbaar te zijn.
 5. Indien de klant kiest voor bezorging van de bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de klant aangegeven bezorgadres om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
 6. Indien de klant kiest voor het afhalen van de bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van het Sterrenrestaurant, die in de bevestigingsmail, tekstbericht of op de website van Sterrenchef Box is weergegeven.
 7. Bij aflevering van de bestelling kan de Bezorgdienst vragen om identificatie als de bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert de bezorgservice de betreffende producten aan de klant te leveren. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht
 8. Sterrenchef Box aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 1. Ontbinding van de overeenkomst en annulering van de bestelling
 1. Tot 48 uur voor de bezorgdatum kan de bestelling gewijzigd en/of geannuleerd worden.
 2. Sterrenchef Box heeft het recht de bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het aanbod niet meer beschikbaar is, de klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.
 3. Indien de Klant een valse bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de overeenkomst niet nakomt, dan kan Sterrenchef Box besluiten om toekomstige bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.
 4. Sterrenchef Box heeft het recht om namens de Sterrenchef en/of het Sterrenrestaurant bestellingen te weigeren en overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de bestelling of de contactgegevens. Indien Sterrenchef Box een bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Sterrenchef Box dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de klant schijnbaar valse of frauduleuze bestellingen plaatst, dan kan Sterrenchef Box hiervan aangifte doen bij de politie.
 1. Betaling
 1. Op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is de klant verplicht om  te betalen voor de bestelling. Door de klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het platform.
 2. Behoudens het bepaalde in artikel 6.4, van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
 3. De Sterrenchef/Sterrenrestaurant heeft Sterrenchef Box geautoriseerd om namens hen de online betaling van de klant in ontvangst te nemen.
 1. Klachtenregeling
 1. Klachten van de klant over het aanbod, de bestelling of de uitvoering van de overeenkomst, dienen bij het platform te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het aanbod van de Sterrenchef/Sterrenrestaurant en de uitvoering van de overeenkomst ligt bij hen. Sterrenchef Box neemt hier een bemiddelde rol in.
 2. Als de klant een klacht heeft over de service, dan dient de klacht via het contactformulier of per e-mail te worden gecommuniceerd aan Sterrenchef Box.
 3. Nadat de klacht door Sterrenchef Box is ontvangen zal Sterrenchef Box zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Sterrenchef Box streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.
 4. Klachten moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden gemaild naar Sterrenchef Box. (info@sterrenchefbox.nl)
 1. Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens
 1. Sterrenchef Box verwerkt persoonlijke gegevens van de Klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacy statement van toepassing.